Društvo u kojem nema siromaštva jest ono koje ima najplemenitija načela. (Platon)

About

 • Vox populi, vox Dei. – Glas naroda, glas Boga.

 

17 comments on “About

 1. Dinko Bartulovic
  April 12, 2015

  Zašto tako mislite ?

  Like

 2. Dinko Bartulovic
  May 6, 2015

  EU nema novaca, EU je u bankrotu. HNB će financirati više projekata nego EU.

  Like

  • Josip
   November 23, 2015

   Šteta što gospodin Karimo Šturm svoja naučna dostignuća političke ekonomije nije povezao s poltikama sranaka i grupa socijalističke orjentacije koje nemaju adekvatno rješenje za gospodarski ravoj bez eksploatacije. Dr Lauc i gospodin Karimo Sturm svoju strategiju obznanili su davno prije današnjeg trenutka. To je čak HRT obznanila u emisiji Gladne uši. Njihova strategija oslonjena na naučna dostignuća iz oblasti političke ekonomije Dr. pr.sci Branka Horvata. Kao fizičar, filozof i ekonomist, od udruženja američkih ekonomista bio je nominiran za Nobelovu nagradu za enomiju. Naravno nagradu nije dobio ali je za istu, moglo bi se reći “plagiranu” materiju nakon nekoliko godina nagradu dobilo dvoje američkih naučnika. Svojim naučno strogim principima enonomskim mamematičkim aparatom, upoređivanim s fizikalnim zakonima dokazao da je ekonomski pa iz toga društveni razvitak moguć bez esploatacije, privatnog vlasništva na kapitalu i uz ravijeno društveno planiranje i izvršavanje planova. Emisija Gladne uši to nije ih nahranila a i klasična ekonomska teorija i praksa vrti se u krug mijenjajući “dlaku” a eksploatacija ljudi i prirode “ćud” i dalje raste. Mora doći vrijeme da se shvati da sva društvena nadgradnja leži na materijalnoj proizvodnji i u odnosima ljudi u toj proizvodnji.

   Like

 3. Josip
  November 28, 2015

  Novci koji se izvlače iz EU su za potrošački sitnež i pvrat za građane skrivenog dijela koji se izvuče iz Hrvatske i još uvećava ovisnost zemlje.

  Like

 4. Zlatko
  May 5, 2016

  Poštovani, niste vi ni glas naroda ni glas Boga. Okanite se takvih floskula. A osim toga pišete neistine. Ako želite biti glas Istine morate istinu govoriti.

  Like

 5. Krscanin
  June 17, 2016

  Otac Domovine, jedini Otac Domovine dr. Ante Starčević je rekao: Bog i Hrvati, Hrvatska Hrvatom! #CRO

  Like

 6. Krscanin
  September 16, 2016

  Dinko, pisi propalo. Dzabe ti se truditi oko ovog naroda, nema tu pomoci. Nas moze samo dragi Bog spasiti, u protivnom propast cemo za vieke viekova.

  Like

 7. Krscanin
  November 28, 2016

  “Ako se za nekoliko dana moglo oteti, opljačkati i pripisati na svoje ime, od kuća, zemljišta, šuma, do tvornica, poduzeća, lokala, onda se to isto može i vratiti potezom pera. (…) Ne želimo da se jedna uska kasta, oligarhija po uzoru na latinsko-američki model odlučivanja, putem uzurpacije kompletnog nacionalnog i društvenog kapitala obogati bez rada, bez ikakvog investiranja, a mi ostali da budemo bijelo roblje ili sirova radna snaga, a da Hrvatska na kraju postane za Europu pa i za svijet, ne samo “banana republika”, nego i septička jama Europe u koju će se, pored traženja sirove radne snage za latifundije kojekakvih neokapitalista, odlagati otpadci, nuklearni otpad i tome slično. (…) Pretvorbe nema osim komunista u neokapitaliste u Hrvatskoj koji su tu privatizaciju zloupotrijebili na najdrastičniji mogući način, imaju monopol ne samo na vlast nego imaju monopol i nad cijelim gospodarstvom pa i nad životom hrvatskog naroda.”
  DOBROSLAV PARAGA – HSP 1861.

  (http://hsp1861.hr/indexa.html)

  Like

 8. Vedrana Bogdan
  November 29, 2016

  Gospodim Karino Hromin Šturn davno je obajsnio u kratko baš sve ! Ne
  dajem glas ni jednoj vodećoj stranci niti neću. Protiv GENOCIDA SVIH OBLIKA
  nad HRVATSKIM I OSTALIM NARODIMA KOJI ŽIVE U NJOJ! PROTIV FAŠISTIODNE POLITIKE I KATOLIČKE FAŠISTOIDNE CRKVE SAM KOJA JE POLITIČKI POLTRON. PROTIV SVEG NABROJANOG U REFERNDUMU SAM.
  SVE ŠTO SU UČINILI I ČINE U PREKO 25 GODINA SVE VLASTI JE “GENOCID NAD LJUDIMA” ” KAD ĆE ĆETE PRESTATI ČINITI GENOCID NAD LJUDIMA
  HAARPOM ,CHEMTRAILSIMA, GMO HRANOM, OTROVONIM POLJSKIM JAJIMA, MESOM, “UVOZNOM EU FAŠTISTIČKOM UVOZU HRANE? ZAŠTO SMO NEZAKONITO UŠLI U EU, BEZ ZNANJA I PRISTANKA HRVATA?
  KAD ĆE PRESTATI SVI OBLICMAI GENOCIDA I “HLADNOG RATA” NAD LJUDIMA U HR? KAD ČETE I DA LI ĆETE IKAD BITI PRVO LJUDI PA ONDA POLITIČARI? KAD ĆE SUDOVI U HR POSTATI NEKORUMPIRANI KAO I SVE
  SLIČNE DRŽAVNE INSTITUCIJE? KAD PRESTAJE FAŠIZAM I USTAŠOIDNA VLAST U HRVATSKOJ ? NA SVA PITANJA “ZAHTJAVAM ODGOVOR NE LAŽAN?

  Like

  • Dinko Bartulovic
   November 29, 2016

   Kada to ljudi zaustave NARODNIM REFERENDUMOM ili nikada ?

   Like

  • Krscanin
   November 30, 2016

   Poštovana drugarice Vedrana, s obzirom da niste baš naročito obrazovani, prvo vam predlažem da se informirate.
   Imam i jednu pjesmicu za vas: ide Tito preko ravna Srijeme, njega slijedi onaj tko pameti nema!

   A sad malo pročitajte kakav je nacionalni, ekonomski i socijalni plan iznesen 1933., ovo su rješenja za izlazak iz krize.
   I.) Hrvatski narod jest samosvojna narodna (etnička) jedinica. On je narod sam po sebi, te u narodnosnom smislu nije istovjetan ni s jednim drugim narodom, niti je dio ili pleme bilo kojega drugoga naroda.

   II.) Hrvatski narod ima svoje izvorno povijesno ime Hrvat, pod kojim se je pojavio u davno povijesno doba, pod kojim je prije 1 400 godina došao u današnju svoju postojbinu, te pod kojim živi sve do danas. Toga imena ne može i ne smije zamijeniti nikakvo drugo ime.

   III.) Svoju današnju postojbinu učinio je hrvatski narod već u pradavna vremena svojom domovinom, u njoj se trajno nastanio, s njome srastao i dao joj izvorno i naravno ime Hrvatska. To ime ne može se i ne smije se zamijeniti ni s jednim drugim imenom.

   IV.) Zemlja, koju je u pradavno doba hrvatski narod zaposjeo, te koja je postala njegovom domovinom, prostire se na više pokrajina, koje su posebna pokrajinska imena imale dijelom još prije dolaska Hrvata, a druga su pokrajinska imena nastala poslije, nu sve te pokrajine sačinjavaju jednu jedinstvenu domovinu Hrvatsku, te nitko nema prava, da bilo koju od tih pokrajina svojata za sebe.

   V.) Hrvatski je narod u svoju domovinu Hrvatsku došao kao potpuno slobodan narod, i to u vrijeme seobe naroda vlastitom pobudom, te je tu zemlju osvojio i svojom za uvijek učinio.

   VI.) Hrvatski je narod u svoju domovinu Hrvatsku došao potpuno izgrađen (organiziran) ne samo obiteljski, nego i vojnički, te je odmah po dolasku osnovao svoju vlastitu državu sa svima obilježjima državnosti.

   VII.) Svoju vlastitu državu Hrvatsku osnovanu već onda, kada su mnogi drugi narodi živjeli još potpuno nesređeni (neorganizirani), hrvatski je narod održao kroz sve vijekove pa do konca svjetskoga rata, a nije je se kao ni prava na nju nikada, pa ni koncem svjetskog rata, bilo kojim činom ili bilo kojom zakonitom odlukom odrekao, ili to svoje pravo na koga drugoga prenio. Tek mu je koncem svjetskoga rata tuđinska sila spriječila, da dalje vrši svoja vrhovnička (suverena) prava u vlastitoj svojoj državi Hrvatskoj.

   VIII.) Hrvatski narod imade pravo svoju vrhovničku (suverenu) vlast u svojoj vlastitoj Državi Hrvatskoj na cijelom svome narodnom i povijesnom području oživotvoriti, t. j. svoju potpuno samostalnu i Nezavisnu Državu opet uspostaviti. Tu uspostavu imade pravo izvršiti svim sredstvima, pa i silom oružja. Hrvatski narod ne vežu nikakve međunarodne niti državnopravne obveze iz sadašnjosti, niti iz prošlosti, koje nisu u potpunoj suglasnosti sa ovim načelima, niti će se na takove u svojoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj obazirati.

   IX.) Hrvatski narod ima pravo na sreću i blagostanje kao cjelina, a isto tako pravo ima i svaki pojedini Hrvat, kao član te cjeline. Ta sreća i blagostanje mogu se oživotvoriti i ostvariti za narod kao cjelinu i za pojedince kao članove cjeline, jedino u posve samostalnoj i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koja ne može i ne smije biti sastavnim dijelom u ni jednom obliku ni jedne druge države ili bilo kakove ine državne tvorevine.

   X.) Hrvatski narod ima svoje vrhovničko pravo (suverenitet) po kome on jedini ima vladati u svojoj državi i upravljati sa svim svojim državnim i narodnim poslovima.

   XI.) U hrvatskim narodnim i državnim poslovima u samostalnoj i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ne smije odlučivati nitko, tko nije po koljenima i po krvi član hrvatskoga naroda, te isto tako ne smije o sudbini hrvatskoga naroda i Hrvatske Države odlučivati ni jedan strani narod, ni država.

   XII.) Seljaštvo je temelj i izvor svakoga života, ono samo po sebi i sačinjava hrvatski narod, te je kao takovo nosilac i vršilac svake državne vlasti u Hrvatskoj Državi. I kraj toga svi staleži hrvatskoga naroda sačinjavaju jednu narodnu cjelinu, budući i ostali staleži u hrvatskom narodu, kojih su članovi pripadnici hrvatske krvi, imaju ne samo svoj korijen i podrijetlo, nego i trajnu obiteljsku vezu sa selom. Tko u Hrvatskoj ne potječe iz seljačke obitelji, taj u 90 slučajeva od stotine nije hrvatskoga podrijetla, ni krvi, već je doseljeni stranac.

   XIII.) Sva tvarna (materijalna) i duhovna dobra u Hrvatskoj Državi vlasništvo su naroda, te je on jedini vlastan s njima raspolagati i s njima se koristiti. Prirodna bogatstva hrvatske Domovine, napose njezine šume i rude, ne mogu biti predmetom privatne trgovine. Zemlja može biti vlasništvo samo onoga, koji je obrađuje sam sa svojom obitelji, t. j. seljaka.

   XIV.) Temelj svake vrijednosti jest samo rad, a temelj svakog prava jest dužnost. Stoga u Hrvatskoj Državi rad označuje stupanj vrijednosti svakoga pojedinca i ima predstavljati temelj cjelokupnoga narodnog blagostanja. Nitko ne može imati nikakvih posebnih prava, nego samo dužnosti prema narodu i državi, koje jedino daju svakome pravo na osigurani život.

   XV.) Vršenje svih javnih dužnosti (funkcija) vezano je na odgovornost. Svatko, tko u ime naroda ili Države vrši javne poslove bilo kakove vrsti, odgovara sa svojim dobrom i sa svojim životom za sva djela i propuste. Nu dužnost i odgovornost prema cjelini imadu biti temeljem svake djelatnosti u posebničkom (privatnome) životu svakog pojedinca, člana hrvatskoga naroda.

   XVI.) Težište ćudoredne (moralne) snage hrvatskoga naroda leži u urednom i vjerskom obiteljskom životu, njegove gospodarske snage u seljačkom gospodarstvu, zadružnom životu i prirodnom bogatstvu i prokušanim vojnim vrlinama. Prosvjetni i kulturni napredak hrvatskoga naroda temelji se na prirodnoj narodnoj darovitosti i prokušanoj sposobnosti na polju nauke, znanosti i prosvjete. Veleobrt, obrt, kućno rukotvorstvo i trgovina imaju biti ruka pomoćnica u sveukupnom seljačkom i općem narodnom gospodarstvu. Te grane života imaju biti polje časnoga rada, te vrelo dostojnoga života, a ne sredstvo gomilanja narodne imovine u rukama glavničara (kapitalista).

   XVII.) Skladno gajenje, promicanje i usavršivanje svih narodnih vrlina i grana narodnog života, zadaća je svih pregnuća javnoga rada i državne vlasti kao takove, jer one daju potpuno jamstvo opstanka, vjekovnog bivstvovanja i blagostanja sadašnjih i budućih pokoljenja cjelokupnog hrvatskog naroda, te opstojnosti i sigurnosti Nezavisne Države Hrvatske.

   Na ovim načelima temelji Hrvatski ustaški pokret svoj rad i borbu, te kroči otvoreno i odvažno naprijed k cilju, t. j. k potpunom oslobođenju hrvatskoga naroda i uspostavi samostalne i Nezavisne Države Hrvatske.

   Dano dana 1. lipnja godine 1933.

   Liked by 1 person

   • pongo4
    May 7, 2020

    Bravo.

    Like

 9. Krscanin
  February 25, 2017

  Eminentan politički skup HSP-a i dr. Dobroslav Paraga u Splitu 1992. pred više od 100 000 okupljenih građana.

  Like

 10. Krscanin
  March 17, 2017

  Gosparu Dinko, cekamo te i vrati se da opet citamo tvoje tekstove. Falis nam!!!

  Like

 11. Chera
  November 30, 2020

  1953 godine je napravljena PRIVATIZACIJA. Naime, sve što je tada bilo u državnom vlasništvu je pretvoreno u grupno tj. tkz.društveno vlasništvo. Dakle da bi nešto bilo grupno, to podrazumijeva da ta grupa je “sastavljena” od dijelova te grupe! Dakle to je bilo privatno vlasništvo stanovništva, Kada je napravljena “pretvorba” 90-tih iz društvenog (čitaj privatnog) u državno. To se nije smijelo dogoditi jer nije u skladu sa nitijednim Zakonom. Država kao entitet može poklanjati ali društveno vlasništvo se ne može pokloniti bez suglasnosti/referenduma između dijelova grupe/društva bilo kome, pa tako ni državi. Sve što g.Dinko zagovara drži vodu i više manje se gotovo u potpunosti mogu suglasiti sa njim. Nećemo se složiti u svemu oko pitanja tko je kako i kada kakvu ulogu odigrao kroz povijest, vjerojatno ni u kronologiji tj. uzroka i posljedica, akcije i reakcije kroz povijest, no to nema previše važnosti ako se složimo da moramo neko sadašnje stane odrediti kao nultu točku (a to ćemo se vjerojatno složiti da to može biti npr.danas) i kuda želimo doći tj. što nam je cilj u svezi našeg naroda, samostalnosti naše države i naroda, u svakom obliku od teritorijalnog integriteta pa do ekonomske/monetarne nezavisnosti tj.samosvojnosti i održivosti. Ono što me brine su reakcije međunarodne zajednice, reakcije moćnika i centara moći iz svijeta…To je problem za koje moramo imati adekvatan odgovor i plan kako se oduprijeti, bilo ekonomski bilo nedaj Bože vojno. Vojno se niti jedna država u svijetu ne može oduprijeti vojnoj snazi tih svjetskih centara moći i to me brine. Zato predumijevam da moramo dobro razraditi scenarije kako da izbjegnemo takvu uporabu grube vojne sile izvana. Što se tiče unutarnjih napada, to sve možemo držati pod kontrolom uz snažnu izgradnju obavještajne infrastrukture, snažnog pravnog sustava…Molim da bilo tko od čitatelja ili samog Dinka ponudi neko rješenje ili prijedlog, barem neki smjer koji bi mogli razrađivati i u konačnici otkloniti scenarij da Hrvatska ne bude vojno ili ekonomski zgažena od tih centara moći kojima sigurno ne odgovara takva samostalnost o kojoj g.Dinko govori.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start here

Socrates International Trading

algorithm complexity trading

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: