Društvo u kojem nema siromaštva jest ono koje ima najplemenitija načela. (Platon)

Plenković rastura INU i HEP a Kolinda u SAD dogovara zadnju pljačku Hrvatske !

Slikovni rezultat za Dinko Bartulović

Ponosni Hrvati ? 

Najbogatija zemlja svijeta, prepuna resursa, zelena i plava magistrala, navjiše rezerve vode po glavi stanovnika, putni koridori čija renta je više od BDP danas, uništene industrije po nalogu MMF i međunarodnih bankara, opljačkanog narodnog zlata, kliriniškog duga, umirovljenika, zemlja iz koje mlado i staro bježi van “trbuhom za kruhom” dok ostatci komunista glume demokraciju raspoređeni u strankama, sustavu, oni su tajkuni, bankari, ustavni suci, guverneri, ministri i premijeri, pljačka se predzadnja tura a kada se ona opljačka na redu su naši domovi ! ! !

Republika Konzum + 

Dok narod kopa po smeću, umirovljenici kada plate režije moraju u narodne kuhinje na ručak, raspada se i drug Todorić kojem banke otimaju carstvo komad po komad, dok ono što banke nisu prodale, izgleda s Rotschildom ide na burzu, tvornice su nestale a one koje su ostale sele se u Srbiju, sve to rade veliki Hrvati.

Opljačkan narod zaboravio je da je on vlasnik sve opljačkane imovine  ?

Prva funkcija države je upravljanje resursima koji su vlasništvo rođenjem svakog građanina a ne pretvorba i privatizacija.

Kako su resursi građanima pokradeni u pretvorbi i podijeljeni u privatizaciji odabranim huljama, država je tim činom veleizdala građane, kršeći Ustav i sve međunarodne zakone o stjecanju vlasništva i time se izgubila i država koja je tim činom postala kolonija a građanin dužnički rob.
Rješenje problema je samo jedno. Poništena pretvorba daje ništavnu privatizaciju, jer naša opljačkana vlasništva su opljačkana bez mandata nas vlasnika građana jer referendum za to i javna rasprava nikada nije održana i zato jer se rat koristio za pljačku.

Druga funkcija države je organiziranje rada stanovništva u resursima. Kako je država opljačkala resurse od građana, država je izgubila i tu funkciju, dokaz je broj nezaposlenih, broj ovrha i deložacija koje sada progresivno rastu.

Rješenje ovog problema je centralni dio rješenja iza NARODNOG REFERENDUMA, građani će u javnim raspravama u suradnji s stručnjacima sami odrediti koje proizvodnje su moguće u njihovoj sredini i nakon prolaska kalkulacija, te proizvodnje su sastavni dio planova gradova i regija !

Treća funkcija države je distribucija novostvorenih vrijednosti, kreirane radom stanovništva u resursima, kako nemamo resurse, nemamo niti rad u resursima pa nema niti distribucije novih vrijednosti u obliku novih kuna Narodne banke, sada se distribuiraju dugovi i vrši se pljačka resursa privatizacijom i pljačka domove građana deložacijom.

Svaka ekonomija i ekonomski model kreće s novcem HNB koji se kreira temeljem planova gradova i regija i nacionalnog plana i temeljem svih tih planova radi se financijski plan, novac HNB dobiva pokriće radom stanovništva u resursima u proizvodnji nove vrijednosti i takav ekonomski model distribuira dobit a ne dug.

Četvrta funkcija države je monetarna funkcija, to znači, koliko novih vrijednosti se proizvede radom stanovništva u resursima, Narodna banka je dužna proizvesti identičnu količinu novca da pokrije novostvorene vrijednosti.

Ove četiri funkcije su opljačkane od naroda, od tebe i mene !

Kako je nastao jugoslavenski model pljačke, pretvorba i privatizacija ?

Svi prstom upiru u SDP a zaboravljaju na HDZ a da ne govorimo kako se zaboravlja na centralni komitet SKH koji je stvorio i HDZ i SDP ?

Krenimo s uzrocima ili bolje rečeno organiziranoj pljački građana od strane centralnog komiteta CK SKJ/SKH i američke CIA koja ima paravan u organizaciji NED i naravno tu je i predstavnik međunarodne financijske oligarhije Soros i predstavnik MMF i Svjetske banke Jeffrey Sachs. Ti timovi su dogovorili ovu pljačku daleke 1983 godine i onda traje i danas i pljačku provode i HDZ i SDP po nalozima međunarodnih bankara !

 

 Pa krenimo od samih početaka !

Početak pljačke Hrvatske je dvojac Ante Marković i Jeffrey Sachs autor novog ekonomskog programa pljačke inače dobar prijatelj Soroša,  koji je prije toga, bio savjetnik za ekonomsku politiku vlade Bolivije. Njihovim savjetima zahvaljujući, trgovina kokainom zagospodarila je nacionalnom ekonomijom. Daljnju provedbu svoga plana u Poljskoj, je osigurao formiranjem fondacije Stefan Batory Foundation koja je bila službeni sponzor raada J. Sacha u Poljskoj, u razdoblju 1989-1990.

Ova pljačka traje i danas, sada znamo kako smo bogati ?

Ranih 90-tih, u onome što se tada još zvalo Jugoslavijom, Sorosova interveniranja sa šok terapijama, u suradnji s MMF-om, pomogla su paljenju ekonomskog fitilja koje je dovelo početka rata u lipnju 1991. Soros je u to vrijeme izjavljivao:”Jugoslavija je posebno interesantan slučaj. I onda kada su nacionalni protivnici doveli zemlju do ruba sloma, radikalni monetarni stabilizacijski program, koji je uveden istog dana kada je uveden i u Poljskoj-01. siječnja, 1990 – počeo je mijenjati političku panoramu. Program je bio sličan poljskom programu.

Komunisti odlučuju prijeći u višestranački sustav koji se sastoji od njihovih stranaka !

Predsjedništvo SKH 1989 godine donosi odluku o osnivanju stranaka i prelazi u stranačke strukture.

Na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća, Sabor SR Hrvatske donio je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana, čime je omogućeno slobodno i dobrovoljno udruživanje građana u razne organizacije (političke, kulturne, znanstvene); u Hrvatskoj je praktično ozakonjen višestranački sustav.

Republički sekretarijat za upravu i pravosuđe predstavnicima 8 političkih stranaka uručio je rješenja o registraciji, čime su u Hrvatskoj i formalno legalizirane političke stranke; do 8.III. registrirano je još 25 stranaka (ukupno 33).

Prvih 8 stranaka komunisti su osnovali s svojim ljudima : Hrvatska demokratska stranka (HDS), HDZ, Hrvatska kršćanska demokratska stranka (HKDS), HSLS, Radikalno udruženje za Sjedinjene Europske Države, Socijaldemokratska stranka Hrvatske (SDSH), Savez komunista Hrvatske (SKH) i Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske (SSRNH).

Pogledajmo rezultate pljačke resursa u vlasništvu  građana rođenjem ili per capita ?


Ovo posjeduje samo jedna obitelj u Hrvatskoj, sve je to opljačkana imovina građana kršenjem Ustava RH, Ustava bivše SFRJ, svih međunarodnih zakona o stjecanju vlasništva i naravno govorimo o radu bez mandata, jer javne rasprave i referendumi o pljački naših vlasništva po imenu PRETVORBA I PRIVATIZACIJA nikada nisu održani, a to se zove u politici, rad bez mandata ili VELEIZDAJA !

 

Sloboda nam daje pravo da radimo, imamo i odlučujemo !

Image may contain: text

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 8, 2017 by .

Start here

Socrates International Trading

algorithm complexity trading

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Socrates International Trading

algorithm complexity trading

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: