Društvo u kojem nema siromaštva jest ono koje ima najplemenitija načela. (Platon)

Pernar je pokazao svoju ljubav prema novcu i krivotvorenju a ne slobodi ljudi !

Osobno sam se nadao da će Pernar biti taj koji će pokrenuti narod u slobodu !

No to se nije desilo, populistička priča i lutanje po prošlosti a ne budućnosti a sada gledamo i odbijanje javljanja MUP-u zbog krivotvorenih potpisa skupštine i financijskih izvješća stranke Živi zid da bi pohlepa za novcem doživjela vrhunac i sada je Pernar član nove stranke i Živog zida. Sve se vrti oko novca a ne potreba naroda za slobodom. Žalosno ?

Naslovi u medijima govore činjenice o kojima sam pisao.

NEJASAN STATUS U ŽIVOM ZIDU

IVAN PERNAR PREŠAO U NOVU STRANKU ‘Nismo ga doveli zbog 65.000 kuna koje ćemo dobiti iz proračuna, već zato što je on pravi dečko’

ISTRAGA PRED ZIDOM

OTKRIVAMO: PERNAR, SINČIĆ I VLADIMIRA PALFI NE ODAZIVAJU SE NA POZIVE POLICIJE Trojac iz Živog zida nije došao na vještačenje o falsificiranju potpisa

Postoje stranke kojima je stalo do narodne slobode

Za razliku od Živog zida i prije Petrine i Sinčića, javljaju se stranke koje žele podržati NARODNI REFERENDUM i ljudi koji su članovi tih stranaka postaju članovi odbora građana ZA NARODNI REFERENDUM. Činjenica je da te stranke nisu u saboru i ti ljudi nisu kupljeni privilegijama i ne govore kao Pernar “svima nama u saboru je dobro”.

U mandatu vlade Karamarka i Petrina i Sinčić nisu pozvali narod na referendum !

Petrina i Sinčić i politika drugog mandata !

Drugi mandat im je drag a za ljude baš njih briga ?

I Stipe Petrina i Sinčić dobili su materijale koji jasno dokazuju da Hrvati imaju bankrot, tj. da smo mi odavno bankrotirali, no cilj države je otimati dom po dom polako da ne dođe do pobune, dobili su oni i dokaze da se narod truje GMO otrovima kao i materijal o čipiranju i sve je u mom blogu i tekstu koji sam im uputio jasno i glasno dokazano, no oni su odabrali vlastiti interes a ne interes naroda. Borba za drugi mandat bio je njihov cilj a ne sloboda naroda. Sinčić je ostvario svoj cilj a Petrina nije i to je jedina razlika njihovog djelovanja.

Crkva šuti ?

Sve političke opcije u domovini i Crkva dobili su priliku izjasniti se o pitanjima zaustavljana trovanja stanovništvom GMO hranom, čipiranju stanovništva Žigom zvijeri, ukidanju poreza na nekretnine i zaustavljanju protuustavnih privatizacija. Svi oni se zajedno brane šutnjom, nije ih briga za ljude, cilj svih njih je zadržati privilegirani položaj i svojim dnevnim radom osigurati više glasova i simpatija ljudi za koje njih savršeno boli briga.

Crkvi nije prioritet čipiranje Žigom zvijeri, meni kao vjerniku to je najžalosniji dogođaj u životu, crkva je ostavila narod na milost i nemilost korporacijama i kupljenim političarima do totalnog istrebljenja. Ljudi ostali smo sami !

Dužničko ropstvo, politiku bankrota ljudi i otimanja naših domova, trovanje naroda GMO otrovima svaki narod zaustavlja sam !

Kako se 4 milijuna ljudi bori
protiv 30.000 partijskih drugova koji izvršavaju naredbe iz vana ?

Odgovor na to pitanje je jednostavan ;

1. svi smo udruženi u Odbor građana za NARODNI REFERENDUM,

2. svi pokrećemo sve ljude oko sebe s ciljem da  i oni učine isto, kap po kap daje slap,

3. svi možemo zajednički radimo i doniramo par kuna za kupovinu medija, kada 5 kuna da milijun ljudi imamo za kupovinu medija 5 milijuna kuna a to je dovoljno za kampanju i pobjedu.

4. svi moramo biti sudionici Generalnog štrajka u kojem jasno tražimo povrat opljačkanih vlasništva resursa, banaka i HNB i postavljanje novog modela koji ne bankrotira ljude i šalje ih na vječna lovišta,

5. svi idemo u akcije generalnih štrajkova, sakupljanja potpisa za NARODNI REFERENDUM i akcije kontrole zbrajanja glasova na izbornim mjestima i u APIS-u i svi na kraju imamo pobjedu koja daje slobodu.

Vrijeme je,

studenti, umirovljenici, radnici, intelektualci, ribari, iseljena i domovinska Hrvatska, staro i mlado, sloga je sloboda !

U prvoj fazi, potrebna je podrška svakog od nas a prvi korak je upis svih nas koji smo
ZA NARODNI REFERENDUM u Odbor građana za NARODNI REFERENDUM.

Upis se obavlja u jednom koraku,
dovoljno je na elektronsku adresu NARODNOG REFERENDUMA,

REFERENDUM@net.hr

poslati elektronsko pismo s podacima, IME, GRAD, MOBITEL i tim činom Vi ste postali član Odbora građana za NARODNI REFERENDUM:

Odmah po slanju Vaše poruke, stižu Vam odgovor na Vašu poruku koji potvrđuje da smo Vaš zahtjev primili i kratke upute kako dalje.

Hvala svima na podršci i slozi,

ODBOR GRAĐANA “NARODNI REFERENDUM”

picture1

Advertisements

One comment on “Pernar je pokazao svoju ljubav prema novcu i krivotvorenju a ne slobodi ljudi !

 1. Krscanin
  November 30, 2016

  Načela za izlazak iz krize (1933.) vrijedi i danas 2016.

  I.) Hrvatski narod jest samosvojna narodna (etnička) jedinica. On je narod sam po sebi, te u narodnosnom smislu nije istovjetan ni s jednim drugim narodom, niti je dio ili pleme bilo kojega drugoga naroda.

  II.) Hrvatski narod ima svoje izvorno povijesno ime Hrvat, pod kojim se je pojavio u davno povijesno doba, pod kojim je prije 1 400 godina došao u današnju svoju postojbinu, te pod kojim živi sve do danas. Toga imena ne može i ne smije zamijeniti nikakvo drugo ime.

  III.) Svoju današnju postojbinu učinio je hrvatski narod već u pradavna vremena svojom domovinom, u njoj se trajno nastanio, s njome srastao i dao joj izvorno i naravno ime Hrvatska. To ime ne može se i ne smije se zamijeniti ni s jednim drugim imenom.

  IV.) Zemlja, koju je u pradavno doba hrvatski narod zaposjeo, te koja je postala njegovom domovinom, prostire se na više pokrajina, koje su posebna pokrajinska imena imale dijelom još prije dolaska Hrvata, a druga su pokrajinska imena nastala poslije, nu sve te pokrajine sačinjavaju jednu jedinstvenu domovinu Hrvatsku, te nitko nema prava, da bilo koju od tih pokrajina svojata za sebe.

  V.) Hrvatski je narod u svoju domovinu Hrvatsku došao kao potpuno slobodan narod, i to u vrijeme seobe naroda vlastitom pobudom, te je tu zemlju osvojio i svojom za uvijek učinio.

  VI.) Hrvatski je narod u svoju domovinu Hrvatsku došao potpuno izgrađen (organiziran) ne samo obiteljski, nego i vojnički, te je odmah po dolasku osnovao svoju vlastitu državu sa svima obilježjima državnosti.

  VII.) Svoju vlastitu državu Hrvatsku osnovanu već onda, kada su mnogi drugi narodi živjeli još potpuno nesređeni (neorganizirani), hrvatski je narod održao kroz sve vijekove pa do konca svjetskoga rata, a nije je se kao ni prava na nju nikada, pa ni koncem svjetskog rata, bilo kojim činom ili bilo kojom zakonitom odlukom odrekao, ili to svoje pravo na koga drugoga prenio. Tek mu je koncem svjetskoga rata tuđinska sila spriječila, da dalje vrši svoja vrhovnička (suverena) prava u vlastitoj svojoj državi Hrvatskoj.

  VIII.) Hrvatski narod imade pravo svoju vrhovničku (suverenu) vlast u svojoj vlastitoj Državi Hrvatskoj na cijelom svome narodnom i povijesnom području oživotvoriti, t. j. svoju potpuno samostalnu i Nezavisnu Državu opet uspostaviti. Tu uspostavu imade pravo izvršiti svim sredstvima, pa i silom oružja. Hrvatski narod ne vežu nikakve međunarodne niti državnopravne obveze iz sadašnjosti, niti iz prošlosti, koje nisu u potpunoj suglasnosti sa ovim načelima, niti će se na takove u svojoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj obazirati.

  IX.) Hrvatski narod ima pravo na sreću i blagostanje kao cjelina, a isto tako pravo ima i svaki pojedini Hrvat, kao član te cjeline. Ta sreća i blagostanje mogu se oživotvoriti i ostvariti za narod kao cjelinu i za pojedince kao članove cjeline, jedino u posve samostalnoj i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koja ne može i ne smije biti sastavnim dijelom u ni jednom obliku ni jedne druge države ili bilo kakove ine državne tvorevine.

  X.) Hrvatski narod ima svoje vrhovničko pravo (suverenitet) po kome on jedini ima vladati u svojoj državi i upravljati sa svim svojim državnim i narodnim poslovima.

  XI.) U hrvatskim narodnim i državnim poslovima u samostalnoj i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj ne smije odlučivati nitko, tko nije po koljenima i po krvi član hrvatskoga naroda, te isto tako ne smije o sudbini hrvatskoga naroda i Hrvatske Države odlučivati ni jedan strani narod, ni država.

  XII.) Seljaštvo je temelj i izvor svakoga života, ono samo po sebi i sačinjava hrvatski narod, te je kao takovo nosilac i vršilac svake državne vlasti u Hrvatskoj Državi. I kraj toga svi staleži hrvatskoga naroda sačinjavaju jednu narodnu cjelinu, budući i ostali staleži u hrvatskom narodu, kojih su članovi pripadnici hrvatske krvi, imaju ne samo svoj korijen i podrijetlo, nego i trajnu obiteljsku vezu sa selom. Tko u Hrvatskoj ne potječe iz seljačke obitelji, taj u 90 slučajeva od stotine nije hrvatskoga podrijetla, ni krvi, već je doseljeni stranac.

  XIII.) Sva tvarna (materijalna) i duhovna dobra u Hrvatskoj Državi vlasništvo su naroda, te je on jedini vlastan s njima raspolagati i s njima se koristiti. Prirodna bogatstva hrvatske Domovine, napose njezine šume i rude, ne mogu biti predmetom privatne trgovine. Zemlja može biti vlasništvo samo onoga, koji je obrađuje sam sa svojom obitelji, t. j. seljaka.

  XIV.) Temelj svake vrijednosti jest samo rad, a temelj svakog prava jest dužnost. Stoga u Hrvatskoj Državi rad označuje stupanj vrijednosti svakoga pojedinca i ima predstavljati temelj cjelokupnoga narodnog blagostanja. Nitko ne može imati nikakvih posebnih prava, nego samo dužnosti prema narodu i državi, koje jedino daju svakome pravo na osigurani život.

  XV.) Vršenje svih javnih dužnosti (funkcija) vezano je na odgovornost. Svatko, tko u ime naroda ili Države vrši javne poslove bilo kakove vrsti, odgovara sa svojim dobrom i sa svojim životom za sva djela i propuste. Nu dužnost i odgovornost prema cjelini imadu biti temeljem svake djelatnosti u posebničkom (privatnome) životu svakog pojedinca, člana hrvatskoga naroda.

  XVI.) Težište ćudoredne (moralne) snage hrvatskoga naroda leži u urednom i vjerskom obiteljskom životu, njegove gospodarske snage u seljačkom gospodarstvu, zadružnom životu i prirodnom bogatstvu i prokušanim vojnim vrlinama. Prosvjetni i kulturni napredak hrvatskoga naroda temelji se na prirodnoj narodnoj darovitosti i prokušanoj sposobnosti na polju nauke, znanosti i prosvjete. Veleobrt, obrt, kućno rukotvorstvo i trgovina imaju biti ruka pomoćnica u sveukupnom seljačkom i općem narodnom gospodarstvu. Te grane života imaju biti polje časnoga rada, te vrelo dostojnoga života, a ne sredstvo gomilanja narodne imovine u rukama glavničara (kapitalista).

  XVII.) Skladno gajenje, promicanje i usavršivanje svih narodnih vrlina i grana narodnog života, zadaća je svih pregnuća javnoga rada i državne vlasti kao takove, jer one daju potpuno jamstvo opstanka, vjekovnog bivstvovanja i blagostanja sadašnjih i budućih pokoljenja cjelokupnog hrvatskog naroda, te opstojnosti i sigurnosti Nezavisne Države Hrvatske.

  Na ovim načelima temelji Hrvatski ustaški pokret svoj rad i borbu, te kroči otvoreno i odvažno naprijed k cilju, t. j. k potpunom oslobođenju hrvatskoga naroda i uspostavi samostalne i Nezavisne Države Hrvatske.

  Dano dana 1. lipnja godine 1933.
  Za dom spremni!
  Bog i Hrvati!
  Hrvatska Hrvatom!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 30, 2016 by .

Start here

Socrates International Trading

algorithm complexity trading

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Socrates International Trading

algorithm complexity trading

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: