Društvo u kojem nema siromaštva jest ono koje ima najplemenitija načela. (Platon)

KAZNENA PRIJAVA protiv članova Vlade RH i zastupnika u saboru od 1990 – 2016 zbog protuustavnog rada !

Bez robova nema gospodara i kolonija postaje Domovina !

Nije Karino prijavio lopove lopovima jer se nada da će oni sami sebe uhapsiti zbog veleizdaje i protuustavnog djelovanja, on je to učinio iz razloga da ljudi shvate istinu i da se svi ljudi u domovini bore za svoja opljačkana vlasništva resursa, banaka i HNB koja svima nama daju temeljni dohodak i državu i ukidaju koloniju i dužničko ropstvo kada se sve opljačkano vrati u vlasništvo ljudi, per capita, po glavi stanovnika kako je to i bilo  !

POKRET ZAJEDNO 
http://www.pokret-zajedno.hr https://www.facebook.com/groups/ZAJEDNOzaHR
10000 Zagreb, Taborska 17 Hrvatska
Koalicija NEMA PRODAJE

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
Republike Hrvatske U Zagrebu 01.09.2016.
10000 Zagreb, Gajeva 30a Broj: I-PZ-133/2016.
Glavni državni odvjetnik g. Dinko Cvitan

KAZNENA PRIJAVA

Koju podnosimo protiv svih članova Vlade RH i zastupnika u Hrvatskom Saboru članova HDZ-a i SDP-a i njihovih koalicijskih partnera u vremenu od 22.12.1990. g. do 31.08.2016.g. zbog protuustavnog predlaganja zakona i izglasavanja istih Zakona u Saboru.
Protiv svih članova saziva Vlade i Sabora koji su javno dostupni na listama dužnosnika Vlade RH i zastupnika Hrvatskog Sabora.

1. Zbog predlaganja i izglasavanja Zakona o HNB kojim se striktno navodi zabrana financiranja investiranja za proizvodnju, pokretanje proizvodnje i svih financijskih investicija u Republici Hrvatskoj.

2. Zbog predlaganja i donošenja Zakona o Pretvorbi Društvene imovine u Državnu imovinu, te Zakona o Privatizaciji i rasprodaje nezakonito pretvorene društvene imovine u Državnu koja je bila privatno vlasništvo građana Hrvatske.

3. Zbog nepoduzimanja zakonskih mjera o poništenju Pretvorbe i Privatizacije i postupanja po izvještaju Državne Revizije ravnateljice gospođe Šime Krasić koja u izvještaju Saboru navodi da je 98% pretvorbe i privatizacije izvršeno nezakonito.

Obrazloženje:

1 A Protuustavno zaduživanje naroda.

Ustav Članak 53 kaže: Hrvatska Narodna Banka odgovorna je, u okviru svojih prava i dužnosti, za stabilnost valute i za opću likvidnost plaćanja u zemlji i prema inozemstvu.
Ako je HNB po Ustavu odgovorna za vanjsku likvidnost, tada ona mora financirati hrvatsku privredu, a ne da HNB, Vlada i Ministarstvo Financija protuustavno zadužuju Hrvatski narod kod stranih banaka.

Narod nije nikada dao mandat nijednoj Vladi da ga zadužuje, niti je bio raspisan referendum o zaduživanju, već je ta funkcija po Ustavu povjerena HNB-u.
Zbog Zakona o HNB-u na pitanje zašto se protuustavno zadužuje Hrvatski narod guverner HNB g. Boris Vujčić odgovara da nije on donio Zakon i da se za to pitanje treba obratiti Saboru kao zakonodavnom tijelu.

Prema Zakonu o HNB NN 54/13 od 14.05.2013. g. HNB odgovara isključivo sama sebi, komisiji koju izabire iz redova svojih službenika, a Saboru samo podnosi izvještaj bez prava o raspravi, također se guverner ne može smijeniti jer odgovara isključivo Europskoj Centralnoj Banci, a ne Saboru ili Vladi RH, što je suprotno Ustavu članku 1. i članku 2. gdje predajemo suverenitet Ustava RH.

Prema Zakonu o HNB, članak 2. HNB striktno provodi Direktivu Europske Komisije 2007/64EZ EU, Parlamenta EU i Vijeća te direktive 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te provedbe Uredbe Vijeća EU 1338/2001 i 1339/2001 od 28.06.2001. g. a ne zaključaka Sabora RH.

U članku 3. Zakona kaže: radi održavanja stabilnosti cijena „MOŽE“ surađivati sa Vladom RH i drugim tijelima, ECB. Što znači da je Sabor izglasao da HNB pripada ECB-u, a ne Saboru i Hrvatskom narodu, što je suprotno članku 1. i 2. Ustava RH.

Zato Hrvatska ima vanjski protuustavni, nezakoniti dug od 400,0 mlrd. kn bez izdanih jamstava i garancija, blagajničkih zapisa, obveznica i reprogramiranih kredita; sa tim stavkama je dug daleko veći. Zato se Hrvatska nalazi u Dužničkom ropstvu što su svi dužnosnici priznali.

2 A Poništenje Pretvorbe i Privatizacije

Zakon o poduzećima Službeni list 84/89 i 49/90 protuustavno i protuzakonito promijenjen je u Zakon o Pretvorbi u travnju 1991. g. Tim protuustavnim i nezakonitim zakonom je društvena imovina vlasništvo građana RH pretvorena u vlasničke udjele države. Zatim slijedi niz protuustavnih zakona: Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća NN19/91, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća NN83/92. i drugi.
Imovina se stječe samo kupoprodajom, nasljeđivanjem i poklonom, a ne nezakonitom pretvorbom.

Prema Ugovoru o sukcesiji koje su potpisale i ratificirale sve države sljednice bivše Jugoslavije pod patronatom međunarodne zajednice velikih sila u Beču, Republika Hrvatska je ratificirala Ugovor 03.03.2004.g. u kojem u Anexu “G”, piše: Bilo kakav navodni prijenos prava na pokretnu i nepokretnu imovinu učinjen nakon
31.prosinca 1990. g. i zaključen pod prisilom ili protivno pododjeljka “a” ovog članka bit će ništavan.

Prema tom Međunarodnom Ugovoru koji je ratificirala Hrvatska, sva drušvena imovina se mora vratiti vlasnicima, to jest narodu Republike Hrvatske.
Takva imovina sastoji se iz protuustavno privatiziranih poduzeća i banaka u vrijednosti od 500,0 mlrd kn.

3A  Prema podnesenom Izvještaju Državne Revizije gospođe Šime Krasić, Državna revizija nije postupila po službenoj dužnosti i podnijela kaznenu prijavu, a ni Vlada niti Sabor na kojem je izvještaj pročitan i razmatran od
strane Vlade i zastupnika u Hrvatskom Saboru. Iz toga proizlazi Kaznena odgovornost svih tijela vlasti.

Tko ne poduzme radnje po službenoj dužnosti vezano za kazneno djelo i sam čini kazneno djelo.

Iz navedene kaznene prijave jasno proizlazi protuustavna i protuzakonita djelatnost i nečinjenje svih koji su sudjelovali u pripremi, predlaganju i donošenju takvih zakona, a koje je Međunarodna zajednica osudila i prisilila Hrvatsku Vladu da potpišu, a Sabor da ratificira međunarodni ugovor o sukcesiji za nezakonito
oduzimanje društvene odnosno narodne imovine svih građana Republike Hrvatske.

Ustav u Članku 1. Kaže: sva vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu. Postupite po Ustavu.

ZAHTIJEVAMO

da postupite po službenoj dužnosti,

a) Da se narednom sazivu Hrvatskog Sabora podnese zahtjev za HITNU PROMJENU navedenih HNB protuustavnih zakona, kako bi se Hrvatski narod prestao protuzakonito zaduživati kod inozemnih banaka po lihvarskim kamatama od 8,0 % do 5,5 % u zadnjem pokušaju u Londonu, jer je kamata u Americi 0,20% ili Japanu po 0,10 %, i manja, a Njemačke Banke uvele su negativnu kamatu.

b) Pokrene kazneni progon po izvještaju Državne Revizije i postupi po zakonu te poništi Pretvorba i Privatizacija po navedenim protuustavnim zakonima, u skladu sa Ratificiranim Ugovorom.

c) Ukupna do sada poznata financijska šteta zaduživanja u inozemstvu iznosi 400,0 mlrd. kn i pretvorbe 500,0 mlrd. kn ukupno nastala šteta iznosi 900,0 mlrd. kn, dok je stvarna šteta daleko veća, ali se ona mora utvrditi u ponovljenom postupku revizije.
Molimo postupanje po službenoj dužnosti i odgovor u zakonskom roku.

S štovanjem.
Pravna služba. Pokret ZAJEDNO
info@pokret-zajedno.hr
Koalicija Nema PRODAJE Pokret ZAJEDNO

 

 

14088595_1749470225312307_1912977490170416946_n
14088595_1749470225312307_1912977490170416946_n1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 2, 2016 by .

Start here

Socrates International Trading

algorithm complexity trading

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Socrates International Trading

algorithm complexity trading

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: