Društvo u kojem nema siromaštva jest ono koje ima najplemenitija načela. (Platon)

Temeljni dohodak iz Strategije razvoja stranke POKRET ZAJEDNO uvodi se u Finskoj ! ! !

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Novi dokaz da je Strategija razvoja RH stranke POKRET ZAJEDNO ispravan put dolazi iz Finske.

Poništena pretvorba daje ništavnu privatizaciju i opljačkana vlasništva resursa, banaka i HNB vraćaju se natrag kao što su to i bila prije protuustavne pljačke u vlasništvo građana rođenjem i ta vlasništva rođenjem daju svima nama temeljni dohodak.

OLLI Kangas koji rukovodi pripremama za uvođenje bezuvjetnog temeljnog dohotka u Finskoj kaže da će on u eksperimentalnoj fazi iznositi 550, a kasnije oko 800 eura mjesečno. Formirana nakon izbora prošlog proljeća, centristička vlada je u rujnu 2014. najavila odvajanje novca za istraživanje primjene temeljnog dohotka unutar ministarstva za socijalnu sigurnost i mirovine (KELA), što je provedeno ovog tjedna. KELA je već započeo s radom na istraživanju, objavivši seriju članaka i studija, dok ankete sugeriraju postojanu podršku programu. Ispitivanje iz rujna je pokazalo da temeljni dohodak podržava 70 posto Finaca. Podrška koja, uz manje oscilacije, traje od 2002. godine.

 

Predsjednik stranke POKRET ZAJEDNO i autor Strategije razvoja RH jasno je rekao kakvu budućnost Hrvatska ima !

Pročitajmo iz intervjua s mr.sci. Karino Hromin Sturomom, o toj temi.

Mirovine od 10.000 kuna, najniže cijene, davanja, trošarine i porezi, Vi stalno govorite o tome ?

Naravno da stalno govorim o potencijalu Hrvatske koji je lagan za ostvariti, kada je narod složan i zna što želi i kada se zamjeni pljačka i dijeljenje naroda i dijeljenje opljačkanog, sa razvojom i radom stanovništva i dugoročnim planovima Lijepe naše. Naše projekcije su jasne i ostvarive su odmah, pročitati ću Vam brojeve koje ostvaruju taj potencijal.

1. privreda visoke tehnologije (40 mlrd. eura),
2. poljoprivreda ekološke hrane (20 mlrd. eura),
3. turizam (40 mlrd. eura) s novo izgrađenim turističkim gradovima na jadranskoj obali sa svim pratećim sadržajima
4. građevinarstvo (20 mlrd. eura),
5. prometom – položajna renta (20 mlrd. eura),
6. uslugama (20 mlrd. eura) itd.

To su jasni i točni izračuni potencijala kojeg Hrvatska mora ostvariti kada se sa resursima, radom stanovništva i monetarnim stupom pošteno upravlja u interesu građana. Milijarderi i milijunaši koji sjede u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, udruzi bankara i HNB jasno govore da se posao ne radi pošteno i da cilj poslovanja naših izabranih predstavnika nije bogatstvo naroda i nacije nego njihovo osobno bogatstvo. Vladavina lopova ne želi stati, svi podaci jasno pokazuju da iza parlamentarnih izbora njihovi planovi idu u smjeru “privatizacije” naših domova u masovnim ovrhama i deložacijama.

Zašto bi ljudi na izborima birali stranku Pokret ZAJEDNO i Strategiju razvoja RH ?

101 ruka u Saboru daje većinu, većina sastavlja i vladu i na taj način mi možemo sprovesti Strategiju razvoja RH, koja je direktna demokracija, koja vraća opljačkane resurse, banke i postavlja HNB u funkciju da služi svima nama i tim činom opljačkana vlasništva koja se sada nalaze u HUP i HUB i služe interesima partija HDZ i SDP i njihovom bogaćenju, opet su u službi naroda. Ne postoji ekonomski model koji u pljački sve narodne imovine od odabranih pojedinaca, daje bilo kojem narodu na svijetu punu zaposlenost, nisku cijenu kapitala i visoki standard i kupovnu moć. Recite mi jednu zemlju na svijetu u kojoj su opljačkani svi stupovi ekonomije od odabranih pojedinaca a da narod nije statistička sirotinja i dužnički rob ?
Norveška je najbolji primjer u praksi, mješovita ekonomija privatnog i vlasništva per capita, resursi su u rukama naroda, novac od resursa ide u najveći fond na svijetu, kojim upravljaju najbolji stručnjaci koje zemlja ima a rad tih stručnjaka nadzire centralna banka. Pošteno, pravedno i učinkovito, pljačke nema.

Biti ću kratak, poništiti ćete pretvorbu i privatizaciju ?

Moj odgovor na to pitanje je, DA ! Imam i pitanje za Vas, što bi Vi učinili da susjed proda Vašu kuću koja vrijedi 100.000 eura bez punomoći od Vas, jer ste Vi vlasnik, Todoriću za 4.000 eura ? Izašli bi van iz kuće pognute glave ili bi uzeli odvjetnika i na sudu dokazali da je Vaš susjed prodao Vašu kuću bez punomoći. Rad bez punomoći u politici zove se veleizdaja, bez vraćanja svih stupova ekonomije natrag narodu, ne možemo pričati o ekonomiji.
Ako su opljačkani resursi i ako je opljačkan monetarni stup, treći DSC_0062stup ekonomije je narod koji može samo čekati svoj bankrot i deložaciju i početi sa skitnjom. Ekonomija ima znanstvene postulate, ne postoji rješenje u kojem može država upravljati resursima u rukama Todorića, bankama u rukama Prke i Lukovića ili HNB u rukama MMF i Svjetske banke. Ljudi moraju shvatiti da su prevareni i da je postavljen sistem koji sve bankrotira, najslabiji će pasti prvi, najjači će pasti zadnji, mi imamo Olimpijske igre sa sloganom, tko će bankrotirati zadnji.

 

Kako mislite u praksi poništiti pretvorbu i privatizaciju ?

150 zastupnika sjedi u Saboru, promjenom 70-tak zakona pljačka se zaustavlja i opljačkano se vraća, jer sjetimo se svi, pljačka je omogućena radom Sabora ili kako narod kaže klin se klinom izbija. Zakonska osnova poništenja pretvorbe i privatizacije jesu odluke Državne revizije i Sabora RH o ne zastarijevanju ratnog profiterstva. S jedne strane imamo izračun gubitka od pljačke, pa na jednoj strani imamo broj koji predstavlja rentu, izgubljenu dobit i kamatu za sve to u 25 godina a sa druge strane imamo uloženo od špekulanta, koji je opljačkanu imovinu špekulacijom kupio za 4% vrijednosti. Ukoliko se pojavi jedan slučaj da mi imamo špekulanta sa pretplatom, nakon provjere poreznih kartica da je novac investitora nastao kao ostatak plaćenog poreza, RH će isplatiti pretplatu bez pitanja na račun kupca ukradenog vlasništva građana. Takvih slučajeva će biti jako malo.

U 100 dana vlade Vi mislite i pokrenuti proizvodnje diljem Hrvatske, kako to mislite učiniti ? 

Pokret ZAJEDNO je direktna demokracija i ne bavi se strančarenjem, složan narod Domovinu gradi ! Vlada i narod moraju surađivati i raditi jedni za druge, to je suradnja, naravno da će svi ljudi biti za Strategiju kada ona daje punu zaposlenost, pet puta viši standard, besplatno školovanje od vrtića do doktorata i besplatno zdravstveno osiguranje. Strategije kreće od resursa i stanovništva, vladini stručnjaci moraju napraviti planove a stanovništvo će napraviti svoje planove i prijedloge. Temeljem sastanka i rada, lagano je ustanoviti domaću potrošnju, lagano je ustanoviti izvozne potencijale i lagano je ustanovniti potrebe stanovništva i lagano je napraviti planove gradova i regija. Uz planove gradova i regija, država radi nacionalni plan i financijski plan, koji kada je izglasan u Saboru, isti ide u HNB na financiranje. Jednostavan i brz proces ako se želi raditi za domovinu a ne pljačkati i dijeliti narod i opljačkano ?

Kako mislite financirati planove gradova i regija i nacionalni plan, kada HNB nije u funkciji ?

Vi znate da sam ja veliki protivnik EU, iz razloga što ona nije niti država, nego je međuvladina organizacija, suverenitet imamo, nadalje EU nije monetarna unija, jer ECB (Europska centralna banka) nije preuzela funkcije HNB a funkcije HNB je ukinula. Sada se postavlja pitanje tko je preuzeo funkcije HNB ? Privatni bankari Goldman Sachsa i JP Morgana, su preuzeli funkcije svih narodnih banaka u EU i njihov 150 puta skuplji novac. Trikom smo zarobljeni a kamatama lihvareni. Dokaz za to je da je RH izašla iz bivše SFRJ sa 500 milijuna dolara suficita temeljem klirinškog duga koji je pokraden od vlade HDZ i zlatnih rezervi koje su pokradene od Guvernera Rohatinskog isto za vrijeme vlade HDZ. Hrvatska kada se oslobodila Jugoslavije, bila je najlikvidnija zemlja svijeta i za nagradu je dobila od Goldman Sachsa i JP Morgana protuustavnu kamatu od 12% na protuustavne obveznice, umjesto da smo dobili najmanju kamatu na svijetu, jer smo najlikvidniji, nižu od Japana. Sada vidimo da je sve i protuustavno i da smo organizirano opljačkani od bankara kamatom državne obveznice. 100 kuna svaku godinu u opticaju košta 12 ili 9 ili prosječnih 7,5 kuna godišnje a znanost je dokazala da svaka kamata državne obveznice preko 4% vodi stanovnike svake države na svijetu u bankrot. Mi smo dobili tri bankrota od bankara osamostaljenjem.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Govorite o direktnoj demokraciji, temeljenom dohotku i mnogim stvarima o kojima HDZ i SDP šute ?

O HDZ i SDP ne volim pričati, žalosno je da me narod nije slušao 1995. godine kada sam digao ustavnu tužbu zbog kršenja Ustava RH i člana 53. o HNB. Naime HDZ se prvo protuustavno zadužio i prekršio Ustav RH a tek nakon moje tužbe promijenio je Ustav. No oni su i daljnje odgovorni za prodaju Hrvatske i Hrvata privatnim bankarima.
Direktna demokracija je decentralizacija, naravno da smo svi mi vlasnici rođenjem resursa, banaka i HNB, mi smo gazde rođenjem RH po glavi stanvonika, ali svoje vlasništvo resursa, banaka i HNB ne možemo prodavati, zalagati, no to vlasništvo nam daje dobit po glavi stanovnika koji daje temeljni dohodak. Drugi dohodak temelji se našim radom. Kod direktne demokracije najbitnije je suradnja i zajedništvo svih nas, izmjena informacija vlasnika građana sa izabranim službenicima koji moraju služiti građane. To znači, pobjednici izbora ne smiju građane pljačkati, nego moraju otvarati proizvodnje, razvijati obrazovni sistem, institute, podržavati izumitelje, činiti sve da društvo ima stabilnost, znanje, blagostanje, uz visoku proizvodnost. Naravno da samo suradnjom države i ljudi u gradovima i regijama mogu nastati dobri programi gradova i regija, samo suradnja svih stručnjaka Domovinske i iseljene Hrvatske daju dobro, jer niti jedna stranka nema pravo postavljati kadrovske hobotnice koje pljačkaju narod, jer za drugo nisu sposobni. Nadam se da je ljudima toga dosta 25 godina ?

0000000000

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 2, 2015 by .

Start here

Socrates International Trading

algorithm complexity trading

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Socrates International Trading

algorithm complexity trading

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: